Vi phạm kỷ luật lao động hôm trước, hôm sau bị sa thải có đúng?

26/04/2022

Bạn đọc số 01694678XXX từ TPHCM gọi đến số điện thoại TVPL của Báo Lao Động 0961.360.559 hỏi: Ngày 11.1.2017, tôi đi làm có quẹt thẻ giùm người bạn để chấm công. Điều này vi phạm nội quy Cty ở mức độ bị kỷ luật sa thải. Ngày 12.1.2017, bộ phận nhân sự họp xét kỷ luật và sau đó Cty ra quyết định sa thải tôi. Cty làm như vậy có đúng không?

  • Nếu đúng như bạn trình bày thì việc Cty kỷ luật sa thải bạn có dấu hiệu trái pháp luật, bởi Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP (NĐ 05) quy định về trình tự xử lý kỷ luật lao động (KLLĐ) như sau: 1. NSDLĐ gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý KLLĐ cho BCH CĐCS hoặc BCH CĐ cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập CĐCS, NLĐ, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của NLĐ dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.
   2. Cuộc họp xử lý KLLĐ được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp NSDLĐ đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì NSDLĐ tiến hành cuộc họp xử lý KLLĐ, trừ trường hợp NLĐ đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của BLLĐ. 3.
   Cuộc họp xử lý KLLĐ phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do. 4. Người giao kết HĐLĐ theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1, Điều 3 Nghị định này là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý KLLĐ đối với NLĐ. Người được ủy quyền giao kết HĐLĐ chỉ có thẩm quyền xử lý KLLĐ theo hình thức khiển trách.
   Như vậy, ngày 11.1.2017 bạn vi phạm nội quy lao động mà ngày 12.1.2017 Cty đã họp xét KLLĐ bạn là không đúng với khoản 1, điều 30 NĐ 05. Ngoài ra, cũng theo khoản 1, điều 30 NĐ 05 thì thành phần họp xét KLLĐ phải là NSDLĐ, chứ bộ phận nhân sự không được họp xét kỷ luật.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn