Việc công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề được thực hiện như thế nào?

26/04/2022

Việc công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề được quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi là giáo viên trường Trung cấp nghề Bình Dương. Trong quá trình công tác, tôi được biết, việc kiểm định chất lượng dạy nghề nhằm đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung dạy nghề của các trường đào tạo nghề và hằng năm, các cơ sở đào tạo nghề phải tiến hành tự kiểm định chất lượng dạy nghề bằng việc thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề. Vậy, việc công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề được thực hiện như thế nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý Ban biên tập trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe! Đức Đại (dai***@gmail.com)

  • Ngày 29/12/2011, Bộ Lao động - Lao động và Xã hội ban hành Thông tư 42/2011/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề. Thông tư này quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề, bao gồm: tự kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề; kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề; công nhận kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề, cấp và thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề.

   Theo đó, việc công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 42/2011/TT-BLĐTBXH. Cụ thể như sau:

   Người đứng đầu cơ sở dạy nghề triệu tập cuộc họp công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề trong nội bộ cơ sở dạy nghề. Thành phần dự họp gồm: các thành viên Hội đồng kiểm định, người đứng đầu các đơn vị trong cơ sở dạy nghề.

   Theo quy định này thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề trong nội bộ cơ sở dạy nghề, cơ sở dạy nghề gửi báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề về Tổng cục Dạy nghề.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về việc công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 42/2011/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn