Việc làm thêm ngoài giờ

26/04/2022
Tôi làm công nhân cho một công ty may mặc, khi tăng ca ngoài giờ, khi làm việc vào ngày nghỉ tuần, làm việc vào ngày lễ, công ty chỉ trả lương bằng 150%, 200% và 300% lương cơ bản. Tôi muốn hỏi việc làm của công ty có đúng hay không?
    • Đối với việc làm thêm ngoài giờ, làm thêm vào ngày nghỉ tuần, làm thêm ngày lễ, công ty phải trả lương bằng 150%, 200% và 300% mức lương thực trả, chứ không phải tính theo lương cơ bản. Việc làm của công ty là trái pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bạn. Do đó, bạn có quyền yêu cầu công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp công ty không thực hiện, bạn có thể nhờ tổ chức công đoàn trong công ty hoặc công đoàn tỉnh, thành phố thuộc trung ương hoặc khởi kiện ra Tòa án để bảo vệ quyền lợi.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn