Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải đảm bảo những nguyên tắc nào ?

26/04/2022
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải đảm bảo những nguyên tắc nào ?
  • Trả lời: Theo Điều 4 Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định các nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc là:

   - Người sử dụng lao động phải tôn trọng, bảo đảm các quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc; quyền dân chủ được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật thông qua quy chế dân chủ của doanh nghiệp.

   - Doanh nghiệp phải xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước.

   Bên cạnh đó, khi thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, nghiêm cấm các bên vi phạm vào các hành vi sau (Điều 5 Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ):

   - Thực hiện trái các quy định của pháp luật.

   - Xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

   - Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động.

   - Trù dập, phân biệt đối xử với người tham gia đối thoại, người khiếu nại, tố cáo.

   Ban CSPL - CĐXDVN

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn