Viên chức có được xin nghỉ việc không hưởng lương không?

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định hiện hành thì viên chức có được xin nghỉ việc không hưởng lương trong một thời gian không? 

  • Tại Điều 13 Luật Viên chức 2010 thì quyền của viên chức về nghỉ ngơi được quy định cụ thể như sau:

   - Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

   - Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

   - Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định của pháp luật.

   - Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

   => Như vậy, theo quy định trên thì viên chức được quyền nghỉ việc không hưởng lương nếu có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan đơn vị sự nghiệp nơi viên chức đó đang công tác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn