Viên chức thư viện hạng IV được xếp lương như thế nào?

26/04/2022

Tôi có câu hỏi muốn được tư vấn như sau. Tôi đỗ kỳ thi tuyển viên chức thư viện từ năm 2009 (khi đó tôi có bằng trung cấp) và được xếp vào ngạch thư viện viên trung cấp mặc ngạch 17171 ( Hệ số lương từ mốc 1,86). Đến năm 2011 tôi hoàn thành bằng cao đẳng thư viện. Vậy hiện nay theo cách thức tính lương của chức danh nghề nghiệp mới tôi có được xếp lương theo bằng cao đẳng không? Tôi xin cảm ơn.

  • Viên chức thư viện hạng IV được xếp lương như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV thì:

   "Điều 8. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp

   Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch viên chức chuyên ngành thư viện theo quy định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hóa - Thông tin, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện quy định tại Thông tư liên tịch này, như sau:
   ....
   3. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch thư viện viên trung cấp (mã số 17.171)."

   Tại Điều 9 Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định về cách xếp lương viên chức ngành thư viện như sau:

   "1. Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện quy định tại Thông tư liên tịch này được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:

   a) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

   b) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

   c) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06."

   Theo như bạn trình bay là bạn được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thư viện hạng IV (mã số V.10.02.07) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch thư viện viên trung cấp (mã số 17.171). Đối với Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

   Việc xếp lương không phải căn cứ trên trình độ, bằng cấp mà căn cứ trên hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm của viên chức.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn