Xác định thời điểm tính nâng bậc lương thế nào?

26/04/2022
Bà Hoàng Thị Út (thoangut@…) ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh từ ngày 21/3/2011. Đến ngày 21/3/2012, bà Út được ký hợp đồng không xác định thời hạn và ngày 12/3/2013, bà được nhận quyết định tuyển dụng viên chức. Ngày 16/10/2013, bà Út có quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên mã số 01.003, bậc 1/9, hệ số 2,34. Bà đã đóng BHXH bắt buộc từ tháng 4/2011 đến nay. Bà Út hỏi, trường hợp của bà thì thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ thời điểm nào?
  • Theo khoản 3, Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

   Theo Luật sư, trong thời gian công tác theo hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi được tuyển dụng viên chức, nếu bà Hoàng Thị Út đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng hiện nay (vị trí chức danh chuyên viên), thì thời gian kể từ khi được xếp, hưởng 100% lương bậc 1 (hệ số 2,34) lần đầu tiên, theo thang lương viên chức A1 bảng lương số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, có đóng BHXH bắt buộc theo mức lương đó, được tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

   Theo thông tin bà Út cung cấp, trước khi được tuyển dụng và bổ nhiệm viên chức, bà Út có giao kết 2 hợp đồng lao động tại Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, gồm: Hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm (từ ngày 21/3/2011 đến 21/3/2012) và kế tiếp là hợp đồng lao động không xác định thời hạn (từ ngày 21/3/2012), nhưng bà không nêu rõ vị trí việc làm, bậc lương, hệ số lương được hưởng, thời điểm hưởng và đóng BHXH theo mức lương đó, có phù hợp với vị trí việc làm và thang lương, bảng lương của vị trí việc làm được tuyển dụng hay không. Do vậy, đề nghị bà Út đối chiếu quy định trên để rõ thời gian nâng bậc lương lần sau được tính từ thời điểm nào.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn