Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động từ năm 2020

Ngày hỏi:31/12/2019

Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động từ năm 2020? Thang lương, bảng lương có bắt buộc phải công khai tại nơi làm việc?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động từ năm 2020
   (ảnh minh họa)
  • Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động từ năm 2020

   Điều 93 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

   Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

   1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

   2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

   3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

   Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

   Thang lương, bảng lương có bắt buộc phải công khai tại nơi làm việc?

   Căn cứ Khoản 3 Bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

   Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

   Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

   Do đó, đối chiếu quy định trên có thể thấy: Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn