Xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải khi đi làm muộn

26/04/2022
Anh M đang làm việc tại Công ty A theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động, anh M có hành vi đi làm muộn liên tục 01 lần/01 tháng. Nội quy lao động của Công ty A quy định đối với người lao động đi làm muộn 01 lần/01 tháng sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách. Tuy vậy, Công ty A đã tiến hành xử lý kỷ luật với hình thức sa thải đối với anh M. Anh M khiếu nại quyết định kỷ luật của Công ty vì lý do trong nội quy lao động chỉ quy định xử lý kỷ luật lao động với hình thức khiển trách đối với hành vi vi phạm của mình. Việc xử lý kỷ luật với hình thức sa thải của Công ty A trong trường hợp này là đúng hay sai?
  • Thứ nhất, theo quy định tại Điều 118 Bộ luật Lao động 2012 thì việc xử lý kỷ luật lao động được áp dụng đối với vi phạm kỷ luật theo nội quy lao động.

   Đối với hành vi “đi làm muộn liên tục 01 lần/01 tháng”, nội quy lao động quy định xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách nhưng Công ty đã xử lý kỷ luật với hình thức sa thải. Việc xử lý kỷ luật với hình thức sa thải anh M đã vi phạm nội quy của Công ty và vi phạm khoản 3 Điều 128 Bộ luật Lao động 2012 về những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động: “Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động”.

   Thứ hai, trong trường hợp nội quy lao động của Công ty có quy định hành vi “đi làm muộn 01 lần/01 tháng” sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức sa thải thì Công ty cũng không thể xử lý kỷ luật sa thải anh M vì theo quy định tại Điều 126 Bộ luật Lao động 2012 về các trường hợp áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải:

   “1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

   2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

   Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;

   3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

   Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.”

   Theo đó, hành vi “đi làm muộn 01 lần/01 tháng” không được quy định định trong Điều 126 Bộ luật Lao động 2012 nên việc xử lý kỷ luật sa thải khi người lao động có hành vi này là trái quy định của pháp luật.

   Theo phân tích trên, việc xử lý kỷ luật với hình thức sa thải anh M của Công ty A là vi phạm quy định của pháp luật.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn