Y sỹ đa khoa làm việc theo hợp đồng có được tăng lương?

Ngày hỏi:12/03/2019

Tôi là y sỹ đa khoa, hợp đồng 12 tháng từ tháng 2/2016 tại đơn vị sự nghiệp công lập. chế độ lương tương đương y sỹ, hệ số 1,86 phụ cấp ngành 40% xin hỏi:

1.Đến tháng 2/2019 ban lãnh đạo mới cắt bỏ 40% phụ cấp nghành với lý do có công văn chỉ đạo của UBND tỉnh. như vậy là đúng không?

2. Đến nay tôi đã đủ điều kiện ký hợp đồng dài hạn chưa? nếu được thì có phải là hợp đồng theo nghị 68/2000 không hay là loại hợp đồng gì?

3. Đến nay tôi đủ điều kiện tăng lương chưa?

toingo***@gmail.com

  • Căn cứ pháp lý:

   - Nghị định 56/2011/NĐ-CP

   - Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC

   - Nghị định 68/2000/NĐ-CP

   - Bộ luật lao động 2012

   - Thông tư 08/2013/TT-BNV

   Thứ nhất, về vấn đề bị cắt giảm 40% phụ cấp ngành tại cơ sở y tế.

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP thì Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế tại đơn vị sự nghiệp công lập.

   Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC như sau: Công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương (kể cả lao động hợp đồng) trong các cơ sở y tế công lập. Theo đó, Đối với biên chế trả lương (kể cả lao động hợp đồng) trong các cơ sở y tế công lập thì vẫn được hưởng phụ cấp ngành.

   Tuy nhiên, theo nhiên đến tháng 02/2019 ban lãnh đạo đã cắt bỏ 40% phụ cấp ngành với lý do có công văn chỉ đạo của UBND tỉnh. Vấn đề này bạn đã được lãnh đạo trả lời cụ thể bằng công văn nên chúng tôi không có ý kiến về vấn đề này. Bởi vì, tùy tình hình ngân sách cụ thể mà UBND tỉnh quyết định có hỗ trợ mức phụ cấp ngành đối với lao động hợp đồng (không phải công chức, viên chức) tại đơn vị cơ sở y tế công lập.

   Thứ hai, về loại hợp đồng

   Theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP như sau:

   "Điều 1. Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

   1. Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

   2. Lái xe;

   3. Bảo vệ;

   4. Vệ sinh;

   5. Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

   6. Công việc thừa hành, phục vụ khác có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống."

   Theo quy định trên nếu công việc của bạn có trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống thì rất có thể đơn vị giao kết hợp đồng 68 với bạn. Vấn đề này bạn phải liên hệ trực tiếp với đơn vị bạn đang làm việc.

   - Nếu hợp đồng bạn giao kết không phải là hợp đồng 68, thì đây là hợp đồng lao động được điều chỉnh bởi Bộ Luật lao động, chúng tôi xin hỗ trợ như sau:

   Như bạn trình bày là là đơn vị ký hợp đồng lao động 12 tháng từ 02/2016 thì đến này đã giao kết hợp đến hợp đồng lao động thứ 4 thì đương nhiên đây là hợp đồng không xác định thời hạn (Điều 22 Bộ luật lao động 2012)

   Do đó, bạn nên liên hệ cụ thể với đơn vị về hợp đồng mà đơn vị đã giao kết với bạn.

   Thứ ba, Về vấn đề đủ điều kiện nâng lương

   Theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV thì đối với những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật.

   1. Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

   - Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

   2. Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức và người lao động:

   - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

   - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

   Theo quy định trên thì bạn đã đủ điều kiện về thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, bạn phải đáp ứng 02 tiêu chuẩn trên thì mới được xem xét tăng lương thường xuyên.

   Trên đây là ý kiến tư vấn hỗ trợ của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn. Nếu bạn hài lòng với nội dung tư vấn hãy phản hồi lại cho chúng tôi biết.

   Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn