Anh trai đi tù thì em có được kết nạp đảng không?

Ngày hỏi:07/10/2019

Tôi có thắc mắc sau mong được tư vấn: hiện tại tôi có người anh trai đang chấp hành tội đánh bạc 2 năm. Cho tôi hỏi trường này có ảnh hưởng đến việc kết nạp Đảng của tôi không? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Điểm a, b Mục 3.4 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành như sau:

   3.4.Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

   a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm :

   - Người vào Đảng.

   - Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

   b) Nội dung thẩm tra

   - Đối với người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

   - Đối với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

   Như vậy, bắt buộc khi làm hồ sơ kết nạp Đảng sẽ có thủ tục thẩm tra lý lịch. Tuy nhiên, theo quy định trên thì trong các đối tượng thẩm tra không bao gồm anh, chị, em của người vào Đảng, do đó quá trình thẩm tra sẽ không thẩm tra anh trai bạn. Mặc dù vậy, lý lịch kê khai của bạn vẫn bao gồm phần thông tin về anh trai.

   Theo Quy định 57-QĐ/TW ngày 3/5/2007 thì người vào Đảng có người thân vi phạm một trong các điều sau đây thì không được kết nạp:

   "Có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng; vợ hoặc chồng, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng:

   2.1. Đã làm tình báo, gián điệp, chỉ điểm, mật báo viên, cộng tác viên hoặc làm việc cho cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát đặc biệt của địch.

   2.2. Tham gia bộ máy chính quyền, lực lượng vũ trang, bán vũ trang của địch có tội ác với cách mạng, với nhân dân; giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thư ký hoặc tương đương của các đảng phái, tổ chức chính trị phản động, đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội do địch lập ra từ cấp xã và tương đương trở lên".

   Theo đó, việc anh trai của bạn đang chấp hành án phạt tù về tội đánh bạc không ảnh hưởng đến việc kết nạp Đảng của bạn, do anh trai bạn không thuộc đối tượng là người thân của người vào Đảng vi phạm mà người vào Đảng không được kết nạp.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn