Biệt phái công tác đến đơn vị khác thì có phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt công đoàn không?

Ngày hỏi:10/10/2019

Xin chào Chuyên viên tư vấn! Xin hỏi trường hợp đoàn viên công đoàn được biệt phái công tác đến đơn vị khác thì có phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt công đoàn hay không?

  • Theo Khoản 2 Điều 2 Điều lệ công đoàn 2013 quy định: Khi chuyển nơi làm việc, đoàn viên xuất trình thẻ đoàn viên Công đoàn với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nơi đến để được tiếp tục sinh hoạt Công đoàn. Trường hợp chưa có thẻ đoàn viên Công đoàn thì phải có giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt của Công đoàn cơ sở nơi chuyển đi.

   Như vậy, khi được biệt phái đến công tác 1 đơn vị khác thì xuất trình thẻ đoàn viên Công đoàn với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nơi đến để được tiếp tục sinh hoạt Công đoàn.

   Nếu chưa có thẻ đoàn viên Công đoàn thì phải có giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt của Công đoàn cơ sở nơi chuyển đi.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn