Các biến đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

Ngày hỏi:03/10/2019

Theo quy định của thông tư mới ban hành thì các biến đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn được quy định như thế nào?

  • Các biến đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn được quy định tại Điều 6 Thông tư 16/2019/TT-BTNMT (Có hiệu lực ngày 15/11/2019) cụ thể như sau:

   *Các biến liên tục:

   - Sóng biển: Độ cao và hướng;

   - Thủy triều: Độ cao và thời điểm xuất hiện nước lớn, nước ròng;

   - Dòng chảy biển lớp nước mặt: Vận tốc và hướng;

   - Nước dâng: Độ cao và thời điểm xuất hiện nước dâng cao nhất;

   - Mực nước tổng cộng trong bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa: Độ cao và thời điểm xuất hiện mực nước tổng cộng cao nhất.

   *Các biến phân nhóm:

   - Hiện tượng sóng lớn;

   - Hiện tượng triều cường;

   - Hiện tượng nước dâng.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn