Các đơn vị là tổ chức giúp việc cho Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam

Ngày hỏi:09/07/2019

Tôi là nhân viên của đơn vị Ban Thư ký biên tập của Đài truyền hình Việt Nam vừa đuợc vào làm việc không lâu. Ban biên tập cho tôi hỏi ngoài đơn vị tôi đang làm việc còn đơn vị nào khác cũng là thuộc tổ chức giúp việc cho Tổng giám đốc?

  • Căn cứ Điều 3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định như sau:

   1. Ban Thư ký biên tập.

   2. Ban Tổ chức cán bộ.

   3. Ban Kế hoạch - Tài chính.

   4. Ban Hợp tác quốc tế.

   5. Ban Kiểm tra.

   6. Văn phòng.

   ....

   Các đơn vị quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 Điều này là tổ chức giúp việc Tổng giám đốc; các đơn vị quy định từ Khoản 7 đến Khoản 27 Điều này là các tổ chức sản xuất, phát sóng chương trình; các đơn vị quy định từ Khoản 28 đến khoản 31 Điều này là các tổ chức sự nghiệp khác.

   Như vậy, các đơn vị là tổ chức giúp việc Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam bao gồm: Ban Thư ký biên tập, Ban tổ chức cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Hợp tác quốc tế, Văn phòng.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn