Các phương thức đánh giá sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

26/04/2022

Công tác trong ngành hàng sản xuất hàng mỹ phẩm. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi thông tin. Thắc mắc có nội dung sau: Các phương thức đánh giá sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được quy định như thế nào?

  • Các phương thức đánh giá sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được quy định tại Điều 5 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về Quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, cụ thể như sau:

   - Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

   + Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình;

   + Phương thức 2: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;

   + Phương thức 3: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

   + Phương thức 4: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

   + Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

   + Phương thức 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;

   + Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;

   + Phương thức 8: Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

   - Nội dung, trình tự và nguyên tắc sử dụng các phương thức đánh giá sự phù hợp được quy định tại Phụ lục II Thông tư này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn