Cán bộ tiếp công dân có quyền từ chối không?

26/04/2022

Do không đồng tình với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc xử phạt gia đình do hành vi vi phạm quy định về thi công xây dựng, tôi đã khiếu nại và có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Tôi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này nên muốn khiếu nại tiếp. Cán bộ tiếp công dân của huyện đã từ chối tiếp tôi với lý do vụ việc của tôi đã có kết luận giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy, cán bộ tiếp công dân từ chối tiếp tôi có đúng không?

  • Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, công tác thường xuyên của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị; là hình thức biểu hiện trực tiếp của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh trách nhiệm thì cán bộ tiếp công dân vẫn có quyền từ chối tiếp trong các trường hợp sau đây:
   - Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
   - Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;
   - Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

   Đối chiếu Điều 7, Điều 33 Luật Khiếu nại thì trong thời hạn 30 ngày (đối với vùng sâu, vùng xa thì thời hạn là 45 ngày) kể từ ngày chị nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà chị không đồng ý, chị có quyền khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND thành phố hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án. Như vậy, khi chị đã được cán bộ tiếp công dân của huyện giải thích, hướng dẫn về quyền khiếu nại tiếp đến Chủ tịch UBND thành phố hoặc khởi kiện ra Tòa án mà chị vẫn đến phòng tiếp công dân của huyện để khiếu nại thì cán bộ tiếp công dân có quyền từ chối tiếp chị theo quy định tại Điều 9 Luật Tiếp công dân.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn