Cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Ngày hỏi:02/10/2019

Liên quan đến hoạt động cấp chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm. Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất thì cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được dựa trên căn cứ nào? Chân thành cảm ơn!

  • Cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được quy định tại Điều 9 Thông tư 65/2019/TT-BTC (Có hiệu lực từ 01/11/2019), cụ thể như sau:

   - Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm của Trung tâm:

   + Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm cho thí sinh thi đỗ là học viên của cơ sở đào tạo.

   + Trung tâm cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm cho thí sinh thi đỗ là thí sinh tự do.

   - Việc cấp chứng chỉ được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định phê duyệt kết quả thi có hiệu lực.

   - Mẫu chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 9 Thông tư 65/2019/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn