Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được đào tạo ở trình độ nào?

Ngày hỏi:24/12/2019

Cho hỏi: Theo quy định mới thì Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được đào tạo ở trình độ quân sự nào? Mong được giải đáp.

  • Theo Điều 26 Luật Dân quân tự vệ 2019 (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định trình độ đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, cụ thể như sau:

   => Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải được đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học tại nhà trường quân đội.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn