Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

26/04/2022
Đề nghị hướng dân chi tiết về chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
    • Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:Việc chủ đầu tư thuê một đơn vị tư vấn để lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thanh toán khoản chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho đơn vị tư vấn theo nội dung của hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan như công dân Nguyễn Văn Hoà đã nêu là phù hợp với quy định về đầu tư xây dựng công trình.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn