Chủ doanh nghiệp tư nhân có được kết nạp Đảng không?

26/04/2022

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được kết nạp Đảng không? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Quốc Thái hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương. Tôi hiện đang làm chủ doanh nghiệp tư nhân. Tôi rất mong muốn được kết nạp Đảng. Vậy Ban iên tập cho tôi hỏi chủ doanh nghiệp tư nhân có được kết nạp Đảng không? Nếu được thì phải đáp ứng những tiêu chuẩn và điều kiện gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn Ban biên tập. 

  • Theo Hướng dẫn 17-HD/BTCTW năm 2013 thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành thì đối tượng được kết nạp vào Đảng gồm những cá nhân chủ sở hữu toàn bộ hoặc sở hữu phần vốn, tài sản chi phối trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và công ty cổ phần (không thuộc loại hình doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), đồng thời giữ một trong các chức danh quản lý: Giám đốc doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên hợp danh công ty hợp danh và Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần.

   Tiêu chuẩn và điều kiện được kết nạp Đảng

   a) Đối với cá nhân chủ doanh nghiệp

   Chủ doanh nghiệp tư nhân xem xét kết nạp vào Đảng phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn hiện hành của Trung ương, có nguyện vọng thiết tha phấn đấu vào Đảng; đồng thời, phải là quần chúng ưu tú, có uy tín trong doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, được người lao động và nhân dân tin yêu, mến phục; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị- xã hội trong doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo đúng pháp luật và điều lệ của mỗi tổ chức, chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động; tích cực tham gia các phong trào của địa phương nơi cư trú và nơi doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh.

   b) Đối với doanh nghiệp

   - Doanh nghiệp có trụ sở chính ổn định, đã có tổ chức đảng hoặc đã có tổ chức công đoàn hoạt động theo quy định của pháp luật.

   - Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

   - Tổ chức sản xuất - kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã đăng ký, ổn định, bảo toàn được vốn, có hiệu quả trong thời gian 3 năm trở lên (tính đến thời điểm chủ doanh nghiệp được chi bộ xem xét kết nạp), hoàn thành các nghĩa vụ Nhà nước.

   - Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật lao động; an toàn vệ sinh lao động; thỏa ước lao động, hợp đồng lao động và các chế độ, chính sách (tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi xã hội khác) đối với người lao động. Không để xảy ra tình trạng đình công do chủ doanh nghiệp vi phạm Luật Lao động trong thời gian 3 năm trở lên (tính đến thời điểm xem xét kết nạp).

   - Tích cực tham gia các phong trào của địa phương, các hoạt động công ích và từ thiện, nhân đạo, được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương đánh giá tốt (có xác nhận của cấp ủy cơ sở).

   Như vậy bạn cũng sẽ được kết nạp vào Đảng nếu đáp ứng được những tiêu chuẩn mà điều kiện chúng tôi đã nêu trên. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Hướng dẫn 17-HD/BTCTW năm 2013. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp ích cho bạn.

   Chào thân ái và chúc sức khỏe!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn