Chu kỳ kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện được quy định như thế nào?

26/04/2022

Tôi tên là Nguyễn Thị Anh Thư, SĐT: 0989***, tôi muốn hỏi: Chu kỳ kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Tôi đang kinh doanh một cửa hàng điện dân dụng và rất quan tâm tới các quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật sớm trả lời thắc mắc nêu trên của tôi. Trân trọng cảm ơn!

  • Chu kỳ kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 33/2015/TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, theo đó:

   1. Kiểm định lần đầu

   Kiểm định lần đầu thực hiện trước khi đưa vào sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện.

   2. Kiểm định định kỳ được thực hiện trong quá trình sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện;

   a) Đối với các thiết bị điện trong dây chuyền đang vận hành không thể tách rời để kiểm định riêng lẻ, được kiểm định theo chu kỳ đại tu dây chuyền thiết bị trừ trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều này;

   b) Đối với các thiết bị điện không thuộc Điểm a Khoản này, được kiểm định định kỳ theo quy định của nhà sản xuất, nhưng:

   - Không quá 12 (mười hai) tháng đối với các thiết bị điện quy định tại Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Không quá 36 (ba mươi sáu) tháng đối với các thiết bị, dụng cụ điện quy định tại Mục II và Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

   3. Kiểm định bất thường

   Thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi đã khắc phục xong sự cố hoặc theo nhu cầu của các tổ chức/cá nhân sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về chu kỳ kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện, được quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn