Cơ sở không xảy ra dịch bệnh động vật sẽ được công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đúng không?

26/04/2022

Cơ sở không xảy ra dịch bệnh động vật sẽ được công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đúng không? Cơ sở chăn nuôi có cần phải khai báo khi phát hiện động vật mắc bệnh, chết hay không? Tôi đang là chủ cơ sở chăn nuôi gia cầm, cho tôi hỏi vấn đề nếu cơ sở của mình không xảy ra dịch bệnh động vật sẽ được công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đúng không? Tôi cảm ơn anh chị!

  • Cơ sở không xảy ra dịch bệnh động vật sẽ được công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đúng không?

   Tại Khoản 1 Điều 17 Luật Thú y 2015 có quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật như sau:

   1. Điều kiện được công nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:

   a) Thực hiện các biện pháp phòng bệnh động vật quy định tại Điều 14 và các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 15 của Luật này;

   b) Thực hiện giám sát dịch bệnh động vật theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Luật này;

   c) Không xảy ra dịch bệnh động vật đăng ký công nhận trong một khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng loài động vật;

   d) Hoạt động thú y trong vùng, cơ sở đó bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh động vật.

   Như vậy, việc cơ sở không xảy ra dịch bệnh động vật chỉ là một trong số các điều kiện để được công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, để được công nhận thì cần phải đáp ứng thêm các điều kiện khác được quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Thú y 2015.

   Cơ sở chăn nuôi có cần phải khai báo khi phát hiện động vật mắc bệnh, chết hay không?

   Tại Khoản 1 Điều 19 Luật Thú y 2015 có quy định về việc khai báo, chẩn đoán, điều tra dịch bệnh động vật như sau:

   1. Chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cá nhân hành nghề thú y khi phát hiện động vật mắc bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm phải báo ngay cho nhân viên thú y cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất.

   Như vậy, khi phát hiện động vật mắc bệnh, chết thì chủ cơ sở chăn nuôi phải tiến hành báo ngay cho nhân viên thú y cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn