Cơ sở sản xuất giống thủy sản có phải có hệ thống nước thải không?

Ngày hỏi:27/07/2022

Cơ sở sản xuất giống thủy sản có phải có hệ thống nước thải không? Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất giống thủy sản gồm gì?

Chào ban biên tập, tôi và một số người bạn muốn thành lập cơ sở sản xuất giống thủy sản, bây giờ đang xây dựng và sắm trang thiết bị máy móc thì không biết chúng tôi có phải đầu tư hệ thống nước thải không? Bởi vì chi phí hệ thống nước thải lớn nên có thể thải thẳng ra chỗ khác không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

  • Cơ sở sản xuất giống thủy sản có phải có hệ thống nước thải không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Cơ sở sản xuất giống thủy sản có phải có hệ thống nước thải không?

   Căn cứ Điều 20 Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản như sau:

   1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Thủy sản được quy định cụ thể như sau:

   a) Hệ thống xử lý nước cấp, nước thải và hệ thống ao, bể, lồng bè bảo đảm yêu cầu kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học; khu chứa trang thiết bị, nguyên vật liệu bảo đảm yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp; khu sinh hoạt bảo đảm tách biệt với khu vực sản xuất, ương dưỡng;

   b) Trang thiết bị bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học; thiết bị thu gom và xử lý chất thải không ảnh hưởng xấu đến khu vực sản xuất, ương dưỡng.

   2. Điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Thủy sản được quy định cụ thể như sau:

   Phải xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, kiểm soát an toàn sinh học bao gồm các nội dung: Nước phục vụ sản xuất, ương dưỡng; giống thủy sản trong quá trình sản xuất; vệ sinh, thu gom và xử lý nước thải, chất thải; tiêu hủy xác động vật thủy sản chết hoặc nhiễm các bệnh phải tiêu hủy; kiểm soát giống thủy sản thoát ra môi trường bên ngoài, động vật gây hại xâm nhập vào cơ sở; thức ăn, thuốc, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

   Như vậy, khi anh/chị mở cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản thì phải đầu tư hệ thống xử lý nước cấp, nước thải và cơ sở vật chất được quy định ở trên.

   2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất giống thủy sản gồm gì?

   Theo Khoản 2 Điều 21 Nghị định 26/2019/NĐ-CP có quy định như sau:

   2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản gồm:

   a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 01.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 02.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

   Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bao gồm các giấy tờ trên.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn