Công ty lập hồ sơ thiết kế công trình, phải đảm bảo các yêu cầu về PCCC

26/04/2022

Khi Công ty tổ chức thực hiện thì có phải trang bị phương tiện PCCC theo TCVN 3890:2009 và QCVN 06:2010/ BXD không? có phải phá bỏ nhà xưởng để có 02 lối tiếp cận cho xe chữa cháy đến công trình hay không?

  • Khi Quý Công ty lập hồ sơ thiết kế công trình, phải đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo QCVN 06:2010/BXD, TCVN 3890:2009 và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác hiện hành về PCCC.

   Điều 5.6 của QCVN 06:2010/BXD quy định về đường giao thông cho xe chữa cháy: “Theo toàn bộ chiều dài của các nhà và công trình công nghiệp, phải đảm bảo có lối vào cho xe chữa cháy: từ một bên khi chiều rộng nhà hoặc công trình nhỏ hơn 18m và từ cả hai bên khi chiều rộng nhà hoặc công trình lớn hơn 18m; đối với những ngôi nhà có diện tích xây dựng lớn hơn 10.000 m2hoặc rộng trên 100m thì phải có lối vào cho xe chữa cháy từ mọi phía”.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn