Đã có chứng chỉ hành nghề y xin chuyển sang hành nghề dược được không?

26/04/2022

Tôi đã có chứng chỉ hành nghề y, tôi muốn chuyển sang hành nghề dược thì có được không và phải làm thế nào? Mong tư vấn sớm ạ.

  • Theo quy định tại Điều 13 Luật dược 2016 thì Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược như sau:

   1. Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (sau đây gọi chung là văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược bao gồm:

   a) Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (sau đây gọi là Bằng dược sỹ);

   b) Bằng tốt nghiệp đại học ngành y đa khoa;

   c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền hoặc đại học ngành dược cổ truyền;

   d) Bằng tốt nghiệp đại học ngành sinh học;

   đ) Bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học;

   e) Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược;

   g) Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược;

   h) Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành y;

   i) Bằng tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền;

   k) Văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược;

   l) Giấy chứng nhận về lương y, giấy chứng nhận về lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác về y dược cổ truyền được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực.

   Việc áp dụng Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quy định tại Điểm l Khoản này do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phù hợp với Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân ở từng địa phương trong từng thời kỳ.

   2. Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở dược); cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định sau đây:
   ..."

   Theo quy định trên thì bạn phải có văn bằng chuyên môn được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược như phân tích ở trên thì bạn sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề dược.

   Hiện nay, chưa có quy định về trường hợp có chứng chỉ hành nghề y được chuyển sang hành nghề dược. Nếu bạn muốn cấp thêm chứng chỉ hành nghề dược thì bạn phải tham gia khóa học đào tạo để được cấp văn bằng chuyên môn về dược và có thời gian thực hành tại cơ sở phù hợp thì bạn sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề dược.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn