Đảng viên không sinh hoạt đảng do chữa bệnh có ảnh hưởng đến thi đua không?

Ngày hỏi:03/10/2019

Tôi không sinh hoạt Đảng 3 tháng do đi chữa bệnh. Nhưng đơn vị cuối năm xét chất lượng Đảng viên là không hoàn thành nhiệm vụ do không sinh hoat Đảng 3 tháng trở lên có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo Hướng dẫn 27-HD/BTCTW năm 2018 thì:

   Đảng viên sức khỏe yếu do chi bộ xem xét dựa vào tình trạng sức khỏe thực tế của đảng viên (mắc bệnh cần chữa trị dài ngày (từ ba tháng trở lên); hoặc căn cứ bệnh án của cơ sở y tế) thì được xét miễn công tác và sinh hoạt đảng.

   Đảng viên làm đơn nêu rõ lý do và thời gian xin miễn công tác và sinh hoạt đảng, báo cáo chi bộ. Chi bộ họp xét, ra nghị quyết cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng và báo cáo để cấp ủy cơ sở biết; thời gian miễn công tác và sinh hoạt đảng không quá 12 tháng...

   Khi đó, Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

   Như vậy, theo quy định trên thì khi Đẳng viên được miễn sinh hoạt Đảng sẽ được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian đó. Vì bạn chỉ mới trình bày mình bị bệnh và không đi sinh hoạt nhưng chưa nêu rõ là đã xin phép và được chi bộ đồng ý hay chưa? Do đó, bạn có thể tự đối chiếu trường hợp của mình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn