Đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp cần những giấy tờ gì?

26/04/2022

Đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp cần những giấy tờ gì? Thời hạn của Quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đối với vườn giống là bao nhiêu năm? Tôi là cá nhân đang sở hữu vườn giống trồng cây lâm nghiệp, hiện tại tôi muốn làm hồ sơ đề nghị công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp thì cần giấy tờ gì? Đối với vườn giống của tôi thì được công nhận bao nhiêu năm? Xin được giải đáp.

  • Đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp cần những giấy tờ gì?

   Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 11 Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp như sau:

   2. Hồ sơ đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tổ chức, cá nhân, gồm:

   a) Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính);

   b) Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 05 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính).

   3. Cách thức nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tuyến.

   Như vậy, khi thực hiện nộp hồ sơ đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ theo quy định trên.

   Thời hạn của Quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đối với vườn giống là bao nhiêu năm?

   Theo Khoản 5 Điều trên quy định như sau:

   5. Thời hạn của Quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp:

   a) Vườn giống là 15 năm;

   b) Rừng giống trồng là 07 năm;

   c) Rừng giống chuyển hóa và lâm phần tuyển chọn là 05 năm;

   d) Vườn cây đầu dòng cung cấp hom loài cây sinh trưởng nhanh là 03 năm;

   đ) Cây trội là 10 năm;

   e) Cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng loài cây lấy gỗ sinh trưởng chậm và cây lâm sản ngoài gỗ để cung cấp hom, cành ghép, mắt ghép là 10 năm.

   Theo đó, thời hạn của Quyết định công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp đối với vườn giống là 15 năm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn