Điều kiện đối với hộ gia đình sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở khác chế biến lại từ 2020

Ngày hỏi:10/07/2019

Điều kiện đối với hộ gia đình sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở khác chế biến lại theo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019 được quy định như thế nào? 

  • Khoản 3 Điều 15 Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2020) quy định Điều kiện đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại bao gồm:

    a) Có hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu và có đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở sản xuất;

    b) Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

    Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019.

    Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn