Định nghĩa như thế nào là tiêu chí đánh giá đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên cao đẳng, trung cấp sư phạm

Ngày hỏi:19/02/2020

Xin hỏi, tiêu chí đánh giá trong lĩnh vực đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp sư phạm được định nghĩa như thế nào theo văn bản pháp luật mới nhất? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 5 Điều 2 Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 23/3/2020) quy định tiêu chí đánh giá như sau:

   Là mức độ yêu cầu và điều kiện cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chuẩn.

   Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định:

   Thang đánh giá quy định tại Điều 4 của Thông tư này như sau:

   1. Các tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được đánh giá theo thang 7 mức theo quy, trong đó:

   - Mức 1: Hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, phải có giải pháp khắc phục ngay;

   - Mức 2: Không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, cần có những giải pháp khắc phục;

   - Mức 3: Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí nhưng chỉ cần có một số cải tiến nhỏ sẽ đáp ứng được yêu cầu;

   - Mức 4: Đáp ứng yêu cầu của tiêu chí;

   - Mức 5: Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tiêu chí;

   - Mức 6: Đáp ứng rất tốt yêu cầu của tiêu chí;

   - Mức 7: Đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chí.

   2. Các tiêu chí được đánh giá từ mức 1 đến mức 3 là chưa đạt yêu cầu, từ mức 4 đến mức 7 là đạt yêu cầu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn