Đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ có được ưu tiên tuyển dụng vào cơ quan nhà nước để làm việc?

Ngày hỏi:18/04/2022

Đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ có được ưu tiên tuyển dụng vào cơ quan nhà nước để làm việc? Bản thân em vừa hoàn thành nhiệm vụ khi tham gia thanh niên tình nguyện tại một huyện miền núi. Vậy em có đươc ưu tiên được tuyển vào làm việc tại cơ quan nhà nước hay không? Cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ có được ưu tiên tuyển dụng vào cơ quan nhà nước để làm việc?

   Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 Nghị định 17/2021/NĐ-CP có quy định về chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ như sau:

   1. Được tổ chức thanh niên xung phong cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ.

   2. Được ưu tiên khi tham gia tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

   3. Trường hợp có nguyện vọng ở lại định cư, lập nghiệp tại các địa phương là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được áp dụng các chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn nơi định cư.

   Căn cứ theo quy định hiện hành thì đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ được ưu tiên khi tham gia tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Chính vì vậy, bạn sẽ có cơ hội được ưu tiên tuyển dụng vào cơ quan nhà nước để làm việc.

   Đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ có được miễn gọi nhập ngũ?

   Tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định 17/2021/NĐ-CP có quy định về chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ như sau:

   4. Trường hợp thực hiện nhiệm vụ tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì được hưởng thêm các chính sách sau:

   a) Trợ cấp 01 lần theo mức mỗi năm làm việc trong tổ chức thanh niên xung phong tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bằng 01 tháng tiền công hiện hưởng. Trường hợp không đủ 01 năm (12 tháng) nếu thời gian làm việc từ 01 tháng đến đủ 06 tháng thì hưởng 1/2 tháng tiền công, nếu thời gian làm việc trên 06 tháng thì được tính 01 tháng tiền công;

   b) Được miễn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự;

   c) Được cấp tiền tàu xe đi đường khi trở về địa phương.

   Như vậy, nếu Đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì sẽ được miễn gọi nhập ngũ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn