Đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được tổ chức như thế nào?

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được tổ chức như thế nào?

  • Tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có quy định:

   "Đơn vị trực thuộc EVN" (sau đây gọi tắt là đơn vị trực thuộc) là các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN, bao gồm:

   + Các đơn vị sự nghiệp (các trường đào tạo, viện nghiên cứu, trung tâm),

   +Các Ban quản lý dự án, các đơn vị trực thuộc hoạt động kinh doanh,

   +Các đơn vị trực thuộc không hoạt động kinh doanh và các đơn vị khác được thành lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   Danh sách các đơn vị trực thuộc EVN tại thời điểm ban hành Điều lệ được nêu tại Phụ lục của Điều lệ này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn