Giá khởi điểm để bán đấu giá của tài sản loại trừ

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu các quy định về xử lý nợ và tài sản loại trừ của doanh nghiệp. Anh chị cho tôi hỏi việc giá khởi điểm để bán đấu giá của tài sản loại trừ được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư 55/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 10/10/2019) thì:

   Giá khởi điểm để bán đấu giá hoặc bán thỏa thuận được xác định không thấp hơn giá thị trường hoặc giá tự thẩm định (trong trường hợp Công ty Mua bán nợ tự định giá) hoặc giá do tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định (trong trường hợp thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá).

   Trường hợp bán theo phương thức thỏa thuận mà có từ 2 người mua (là tổ chức, cá nhân) trở lên và trả mức giá bằng nhau thì thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín với giá khởi điểm là mức giá trả bằng nhau và người mua trả mức giá cao nhất là người được mua lô tài sản.

   Trên đây là quy định về giá khởi điểm để bán đấu giá của tài sản loại trừ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 7 Thông tư 55/2019/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn