Giống đậu tương ĐT51 được sản xuất, kinh doanh ở những khu vực nào?

Ngày hỏi:02/10/2019

Tôi được biết Bộ NNPTNT mới cho phép sản xuất, kinh doanh thêm một số giống cây trồng, vậy cho hỏi giống đậu tương ĐT51 có được bổ sung thêm vào danh mục này không?

  • Căn cứ Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT quy định bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam như sau:

   TT

   Tên giống

   Vụ, vùng được phép sản xuất, kinh doanh

   49

   Giống đậu tương ĐT51

   Vụ Xuân, Thu đông cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì kể từ ngày 05/03/2019 thì giống đậu tương ĐT51 đã được cho phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn