Giống lúa thuần TBJ3 được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không?

Ngày hỏi:03/10/2019

Tôi nghe nói nhà nước mới ban hành thêm một số giống cây trồng vào danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Xin cho hỏi giống lúa thuần TBJ3 có thuộc danh mục mới này không?

  • Căn cứ Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT quy định bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam như sau:

   TT

   Tên giống

   Vụ, vùng được phép sản xuất, kinh doanh

   15

   Giống lúa thuần TBJ3

   Vụ Xuân muộn và Mùa trung tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

   => Như vậy, kể ngày 05/03/2019 thì giống lúa thuần TBJ3 đã được cho phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, do đó bạn cứ yên tâm sản xuất, kinh doanh, nhưng phải lưu ý đến thời gian và địa điểm được phép sản xuất, kinh doanh.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn