Giống ngô lai PAC669 được trồng ở những khu vực nào?

Ngày hỏi:02/10/2019

Xin chào, nhà tôi ở Bình Thuận thì có được trồng giống ngô lai PAC669 mới được nhà nước cho phép sản xuất ở Việt Nam không? Tôi nghe nói chỉ có một số địa phương theo quy định mới được gieo trồng.

  • Căn cứ Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT quy định bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam như sau:

   TT

   Tên giống

   Vụ, vùng được phép sản xuất, kinh doanh

   28

   Giống ngô lai PAC669

   Các vụ, vùng trồng ngô trên cả nước

   => Theo quy định trên thì giống ngô lai PAC669 không có giới hạn địa phương sản xuất, kinh doanh. Do đó bạn nhà bạn ở Bình Thuận vẫn được gieo trồng giống ngô này trên các vùng trồng ngô.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn