Hệ số quy mô diện tích cấp xã năm 2019

26/04/2022

Cho tôi hỏi Bộ tài nguyên môi trường mới ban hành thông tư về thống kê đất đai, trong đó có quy định về định mức vật tư, thiết bị thống kê đất đai dựa vào diện tích xã. Vậy cho tôi hỏi công thức tính được quy định thế nào?

  • Căn cứ Phụ lục I Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định công thức tính hệ số quy mô diện tích cấp xã như sau:

   STT

   Diện tích tự nhiên (ha)

   Hệ số (Kdtx)

   Công thức tính

   1

   ≤100 - 1.000

   0,5 - 1,00

   Hệ số của xã cần tính = 0,5+((1,0-0,5)/(1000- 100)) x (diện tích của xã cần tính -100)

   2

   >1.000 - 2.000

   1,01 - 1,10

   Hệ số của xã cần tính = 1,01+((1,1-1,01)/(2000- 1000)) x (diện tích của xã cần tính -1000)

   3

   >2.000 - 5.000

   1,11 - 1,20

   Hệ số của xã cần tính =1,11+((1,2-1,11)/(5.000- 2000)) x (diện tích của xã cần tính-2000)

   4

   >5.000 - 10.000

   1,21 - 1,30

   Hệ số của xã cần tính =1,21+((1,3-1,21)/(10.000- 5000)) x (diện tích của xã cần tính -5000)

   5

   >10.000 - 150.000

   1,31 - 1,40

   Hệ số của xã cần tính =1,31+((1,4-1,31)/(150.000- 10.000)) x (diện tích của xã cần tính -10.000)

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn