Hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện năm 2019

26/04/2022

Được biết Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành quy định về thống kê đất đai, xin cho hỏi hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện được quy định thế nào?

  • Căn cứ Phụ lục II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện như sau:

   STT

   Số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện

   Ksx

   Hệ số ( Ksx) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

   1

   15

   1

   Ksx của huyện cần tính =1,0; Trường hợp số xã của huyện nhỏ hơn 15 xã thì tính công thức =1+(0,04 x (Số xã của huyện cần tính -15))

   2

   16 - 20

   1,01 - 1,06

   Ksx của huyện cần tính =1,01+((1,06-1,01)/(20- 16)) x (Số xã của huyện cần tính -16)

   3

   21 - 30

   1,07 - 1,11

   Ksx của huyện cần tính =1,07+((1,11-1,07)/(30- 21)) x (Số xã của huyện cần tính -21)

   4

   31 - 40

   1,12 - 1,15

   Ksx của huyện cần tính =1,12+((1,15-1,12)/(40- 31)) x (Số xã của huyện cần tính -31)

   5

   41 -50

   1,16 - 1,18

   Ksx của huyện cần tính =1,16+((1,18-1,16)/(50- 41)) x (Số xã của huyện cần tính -41)

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn