Hình thức kiểm tra của tổ chức đảng về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên là gì?

26/04/2022

Hình thức kiểm tra của tổ chức đảng về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có được biết thông tin Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành một quy định liên quan đến công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc rèn luyện của các cán bộ, đảng viên, nhưng hiện tại tôi không tìm thấy thông tin của quy định đó. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Hình thức kiểm tra của tổ chức đảng về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên là gì? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Khánh An (an***@gmail.com)

  • Hình thức kiểm tra của tổ chức đảng về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên được quy định tại Điều 8 Quy định 55-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành như sau:

   1- Kiểm tra thường xuyên: Người đứng đầu cấp uỷ, cấp uỷ viên, người đứng đầu tổ chức đảng được phân công kiểm tra trực tiếp hoặc gián tiếp cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức thông qua trực tiếp trao đổi, đối thoại với đối tượng kiểm tra hoặc trao đổi, tìm hiểu thông qua cấp uỷ nơi cư trú hay người thân của đối tượng kiểm tra. Bản thân cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, tổ chức kinh tế của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội phải coi trọng thường xuyên tự kiểm tra.

   2- Kiểm tra đột xuất: Kiểm tra và kết luận kịp thời khi có sự việc đột xuất xảy ra hoặc khi có yêu cầu của tổ chức đảng cấp trên đối với cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức chủ yếu thông qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo hoặc kiểm tra việc vi phạm Quy định này.

   Tập trung kiểm tra những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của đảng viên là cán bộ, công chức để giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh ở địa phương, đơn vị.

   3- Kiểm tra định kỳ: Căn cứ yêu cầu của việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác xây dựng đảng và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức để xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định nội dung, đối tượng, thời gian và tiến hành kiểm tra cho phù hợp.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về hình thức kiểm tra của tổ chức đảng về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Quy định 55-QĐ/TW.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn