Hình thức, nội dung, và yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính của Bộ KH&CN

Ngày hỏi:03/10/2019

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì hình thức, nội dung, và yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính của Bộ KH&CN được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 18 Quyết định 1394/QĐ-BKHCN năm 2019 thì hình thức, nội dung, và yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị của Bộ KH&CN như sau:

   Nội dung, hình thức và yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị được thực hiện theo quy định tại các điều 5, 6 và 7 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định số 20/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung).

   Trên đây là quy định về hình thức, nội dung, và yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính của Bộ KH&CN.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn