Hình thức pháp luật là gì?

26/04/2022

Hình thức pháp luật là gì?

  • Trên thế giới có 3 hình thức pháp luật được công nhận:

   1. Hình thức pháp luật tập quán (cg. Tập quán pháp, tục lệ pháp) gồm các phong tục, tập quán được thừa nhận, công nhận là pháp luật ở các nhà nước chủ nô, phong kiến trước kia và ở một vài nhà nước hiện nay.

   2. Hình thức pháp luật tiền lệ (x. Tiền lệ pháp) ở Anh, Mĩ và một số nước chịu ảnh hưởng của hệ thống pháp luật Anh, Mĩ: thực tiễn xét xử; quản lý được coi là pháp luật.

   3. Hình thức pháp luật bằng văn bản (x. Luật thành văn) là hình thức phổ biến hiện nay.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn