Hỗ trợ cho người lao động nông thôn học nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg

26/04/2022

Tại điểm 1 mục III Điều 1 Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 quy định nông dân học nghề được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn thì số tiền đó người học được nhận hay là cả các chi phí cho các trung tân dạy nghề? Cảm ơn!

    • Khoản hỗ trợ cho người lao động nông thôn học nghề theo quy định tại Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/11/2009 là chi trả trực tiếp cho người học nghề để tự trang trải các chi phí liên quan đến học nghề.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn