Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của các Vụ Thị trường ngoài nước

Ngày hỏi:09/10/2019

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của các Vụ Thị trường ngoài nước được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp.

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quyết định 910/QĐ-BCT năm 2019 thì Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của các Vụ Thị trường ngoài nước như sau:

    - Hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trong việc tìm kiếm bạn hàng nước ngoài và giúp các doanh nghiệp này kết nối giao thương trực tiếp với đối tác; lựa chọn và mời doanh nghiệp xuất khẩu uy tín tham gia các hoạt động khảo sát thị trường, các hội thảo, hội chợ, diễn đàn diễn ra định kỳ hàng năm trong và ngoài nước.

    - Chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa theo các kênh phân phối phù hợp tại thị trường nước ngoài; giới thiệu, quảng bá doanh nghiệp xuất khẩu uy tín tại thị trường nước ngoài thông qua các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Thương hội, Hiệp hội ngành hàng có liên quan; kết nối với các trang thông tin điện tử uy tín của nước ngoài để đăng tải danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

    Trên đây là quy định về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của các Vụ Thị trường ngoài nước.

    Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn