Khoảng cách an toàn về điện theo quy định mới nhất

26/04/2022

Theo quy định mới nhất thì khoảng cách an toàn về điện được quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời.

  • Khoản 13 Tiểu mục II.II Mục II Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01: 2020/BCT (Có hiệu lực từ 01/06/2021) quy định khoảng cách an toàn về điện như sau:

   - Khi không có rào chắn tạm thời, khoảng cách an toàn về điện không nhỏ hơn quy định tại bảng sau:

   Cấp điện áp (kV)

   Khoảng cách an toàn về điện (m)

   Từ 01 đến 15

   0,70

   Trên 15 đến 35

   1,00

   Trên 35 đến 110

   1,50

   220

   2,50

   500

   4,50

   - Khi có rào chắn tạm thời, khoảng cách an toàn từ rào chắn đến phần có điện không nhỏ hơn quy định tại bảng sau:

   Cấp điện áp (kV)

   Khoảng cách an toàn về điện (m)

   Từ 01 đến 15

   0,35

   Trên 15 đến 35

   0,60

   Trên 35 đến 110

   1,50

   220

   2,50

   500

   4,50

   - Nếu không bảo đảm được khoảng cách quy định tại khoản 13.1 hoặc không thể đặt rào chắn quy định tại khoản 13.2 thì phải cắt điện để làm việc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn