Khoảng cách từ tâm bãi hủy đến các công trình trong khu vực hủy nổ lựu đạn quy định như thế nào?

26/04/2022

Tôi là Hùng. Xin hỏi khoảng cách từ tâm bãi hủy đến các công trình trong khu vực hủy nổ lựu đạn quy định như thế nào? Văn bản nào quy định? Xin cảm ơn!

  • Theo Thông tư 158/2019/TT-BQP về quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2019/BQP về hủy nổ lựu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương quy định như sau:

   TT

   Vị trí công trình

   Đơn vị tính

   Khoảng cách (Tối thiểu)

   1

   Hầm chỉ huy

   m

   200

   2

   Hầm trú ẩn

   m

   200

   3

   Hầm để hỏa cụ

   m

   500

   4

   Hầm để thuốc nổ mồi

   m

   500

   5

   Hầm để đạn dược chờ hủy

   m

   1 000

   6

   Đài quan sát, bán kính tuyến cảnh giới

   m

   1 000

   => Trên đây là khoảng cách tâm bãi hủy đến các công trình trong khu vực hủy nổ lựu đạn

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn