Luân chuyển đến cơ quan khác làm việc vẫn sinh hoạt Đảng tại cơ quan cũ được không?

26/04/2022

Tôi được luân chuyển đến nơi khác làm việc, nhưng vẫn muốn sinh hoạt Đảng tại cơ quan cũ có được không? Mong nhận được phản hồi.

  • Theo Điểm 6.1.3 Khoản 6.1 Mục 6 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016, quy định như sau:

   "Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức."

   Như vậy, bạn được luân chuyển đến nơi khác làm việc thì phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức. Vậy nên, bạn không được sinh hoạt Đảng tại cơ quan cũ.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn