Mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính cấp TW

Ngày hỏi:07/10/2019

Xin chào Ban biên tập. Nhờ các bạn cung cấp cho cơ sở y tế của chúng tôi mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính! Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính được quy định tại Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 4361/QĐ-BYT năm 2019, cụ thể như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ……1……., ngày ….. tháng ….. năm 20…

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ

   Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính

   Kính gửi: ……………2…………….

   Địa chỉ: …………………………………. 3 ………………………………………………………

   Điện thoại: …………………………… Email (nếu có): ……………………………………….

   Sau khi nghiên cứu Nghị định số /2016/NĐ-CP ngày / /2016 của Chính phủ quy định về điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV và các văn bản hướng dẫn hiện hành, chúng tôi đề nghị cơ quan xem xét, thực hiện thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính với kỹ thuật xét nghiệm ………………4…………………… Chúng tôi xin gửi kèm theo văn bản này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

   1. Bảng kê khai nhân sự thực hiện xét nghiệm HIV

   2. Danh mục trang thiết bị thực hiện xét nghiệm HIV

   3. Sơ đồ mặt bằng nơi làm xét nghiệm HIV

   4. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận kết quả thực hiện xét nghiệm HIV

   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
   (Xác nhận của đơn vị)

   ________________

   1 Địa danh

   2 Tên cơ sở đề nghị cấp giấy nhận

   3 Địa chỉ cụ thể của cơ sở đề nghị.

   4 Liệt kê các kỹ thuật xét nghiệm HIV được áp dụng tại cơ sở


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn