Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn

26/04/2022

Chào ban biên tập, tôi đang cần mẫu tờ khai đăng ký kết hôn để hoàn thiện hồ sơ cũng như chuẩn bị trước những thông tin cần thiết để thực hiện đăng ký kết hôn. Nhờ hỗ trợ.

  • Căn cứ Thông tư 15/2015/TT-BTP và Cổng thông tin điện thử Bộ Tư Pháp quy định mẫu tờ khai đăng ký kết hôn như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   ---------------------------------

   TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

   Kính gửi:......................................................................................

   Người khai

   Bên nam

   Bên nữ

   Họ và tên

   Ngày, tháng, năm sinh

   Dân tộc

   Quốc tịch

   Nơi thường trú/tạm trú

   Số Giấy CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế

   Nghề nghiệp

   Kết hôn lần thứ mấy

   Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Đề nghị ......................................................................................................................................... đăng ký.

   ...........................………., ngày ..........…tháng ............ năm............…

   Xác nhận về tình trạng hôn nhân của

   cơ quan có thẩm quyền

   ..................................................................

   ..................................................................

   ..................................................................

   ..................................................................

   ..................................................................

   ..................................................................

   Bên nam

   (Ký, ghi rõ họ tên)

   ....................................

   Bên nữ

   (Ký, ghi rõ họ tên)

   ....................................

   Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày xác nhận.

   Ngày……....tháng……....năm……....

   NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

   ....................................

   Chú thích:

   (1), (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn