Mức chi biên tập, soạn thảo, hoàn chỉnh văn kiện đại hội đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

26/04/2022

Tôi đang thống kê một số thông tin liên quan đến kỳ đại hội đảng bộ vừa qua. Cho hỏi mức chi đại hội đảng bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho việc biên tập, soạn thảo, hoàn chỉnh văn kiện đại hội là bao nhiêu? Nhờ tư vấn hỗ trợ.

  • Căn cứ Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 4 Quy định 39/QĐ-VPTW năm 2014 quy định mức chi biên tập, soạn thảo, hoàn chỉnh văn kiện đại hội đảng bộ cấp tỉnh như sau:

   - Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương: mức chi tối đa 600.000.000 đồng.

   - Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại: mức chi tối đa 400.000.000 đồng.

   - Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: mức chi tối đa 300.000.000 đồng.

   Trong đó, mức chi hội nghị, hội thảo như sau:

   - Người chủ trì: 200.000 đồng/người/buổi.

   - Thư ký, đại biểu dự họp: 100.000 đồng/người/buổi.

   - Chi nước uống, giải khát giữa giờ: 20.000 đồng/người/buổi.

   - Bồi dưỡng người phục vụ: 30.000 đồng/người/buổi.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì mức chi cho việc biên tập, soạn thảo, hoàn chỉnh văn kiện đại hội đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tối đa là 600.000.000 đồng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn