Mức chi tiền ăn buổi gặp mặt tổng kết đại hội đảng bộ cấp tỉnh

26/04/2022

Cho tôi hỏi đại biểu tham dự đại hội đảng bộ cấp tỉnh được chi tiền ăn bao nhiêu khi gặp mặt tổng kết đại hội? nhờ ban biên tập tư vấn.

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Quy định 39/QD-VPTW năm 2014 quy định mức chi tiền ăn buổi gặp mặt tổng kết đại hội đảng bộ câp tỉnh như sau:

   - Đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đảng bộ trực thuộc Trung ương: mức chi 300.000 đồng/người/ngày.

   - Đại hội đảng bộ quận, huyện, thành, thị trực thuộc tỉnh, thành phố và tương đương: mức chi 200.000 đồng/người/ngày.

   - Đại hội đảng bộ xã, phường, thị trấn và tương đương: mức chi 150.000 đồng/người/ngày.

   - Đại biểu ở xa về dự đại hội được chi tiền ăn theo chế độ đại hội 1 ngày trước và 1 ngày sau đại hội; đại biểu dự đại hội không ăn tập trung được thanh toán tiền ăn theo các mức quy định.

   - Chi buổi gặp mặt tổng kết đại hội bằng mức chi tiền ăn 1 ngày.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì đại biểu khi gặp mặt tổng kết đại hội đảng bộ cấp tỉnh được chi tiền ăn một buổi bằng 300.000 đồng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn