Mức lương cấp hàm cơ yếu bậc 4 từ ngày 01/7/2019

Ngày hỏi:08/07/2019

Xin chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về mức lương của lực lượng cơ yếu. Anh chị cho tôi hỏi mức lương cấp hàm cơ yếu bậc 4 từ ngày 01/7/2019 là bao nhiêu? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 79/2019/TT-BQP (có hiệu lực ngày 25/7/2019) thì:

   1. Mức lương cơ sở: 1.490.000 đồng/tháng.

   2. Cách tính mức lương, phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu và phụ cấp, trợ cấp của các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này như sau:

   a) Mức lương

   Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

   Theo quy định tại Bảng 1 Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu thì:

   - Hệ số lương Cấp hàm cơ yếu bậc 4 là 5,40 ==> Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2019 là 8.046.000 đồng.

   Trên đây là quy định về mức lương cấp hàm cơ yếu bậc 4 từ ngày 01/7/2019.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn